skip to Main Content
Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022

Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022

Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV)

Op 25 maart 2022 vond er na 3 jaar weer een algemene ledenvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging Wenen.
Dit keer had ambassadeur Aldrik Gierveld ons de residentie als locatie aangeboden

De vergadering begon exact om 19.30. In totaal waren er 23 aanwezigen.

Na een korte inleiding door de voorzitter Michael de Jongste, volgde het financiële verslag.
Momenteel hebben we meer dan € 8000,- in kas. Aangezien het 50-jarig jubileum volgend jaar plaatsvindt, moet er een budget voor dit gebeuren worden vastgelegd.

Door corona komt er momenteel duidelijk minder sponsorgeld binnen. Daartegenover staat dat er door geringere activiteiten minder geld werd uitgegeven.

Financiën:
Goedkeuring en decharge: de kascommissie (Bianca van der Laan en Anton van Beek) keuren de financiële status van de vereniging goed. Marthe Everard als penningmeester wordt hartelijk bedankt voor haar zorgvuldig en goed gedocumenteerde werkwijze.

Activiteiten:
Lena Otter geeft feedback over terugblik en vooruitblik m.b.t. de activiteiten. Door corona was het de afgelopen tijd lastig om een goede planning te maken. Onverwachts moesten activiteiten worden geannuleerd of worden verschoven, wat het voor potentiële deelnemers aan deze activiteiten wat onzeker en minder attractief maakte.

Belangrijk evenement staat volgend jaar op stapel. Het 50-jarig jubileum van de vereniging willen we groots vieren. Iedereen is van harte welkom met ideeën en suggesties te komen. Er zal z.s.m. een feestcommissie worden samengesteld, die zich met dit gebeuren gaat bezighouden.

Plannen 2022 en verder:
Petra Jongmans (secretaris), Marthe en Michael hebben zich de afgelopen tijd bezig gehouden met de vraag hoe we verder willen gaan met de vereniging.

 • hoe zien we ons als vereniging
 • hoe krijgen we onze landgenoten bij elkaar
 • hoe kunnen we de vereniging verder ontwikkelen

Enige tijd geleden vond er een bijeenkomst plaats met een externe specialist om te bepalen waar onze kansen liggen.
Wens van het bestuur is:

 • een vereniging die aansluit bij de behoeftes van de leden
 • een vereniging waar mensen elkaar kunnen vinden en helpen
 • een vereniging die relevante informatie met haar leden deelt

We hebben momenteel ca. 380 leden, maar we weten eigenlijk weinig van en over onze leden. Eigenlijk alleen een e-mailadres en een naam. Adres informatie hebben we slechts van een 15 tal leden. Ca. 60% van de nieuwsbrieven worden daadwerkelijk geopend.

We willen onze leden in 4 hoofdgroepen verdelen, zodat we meer gericht deze groepen kunnen aanspreken:

 • senioren
 • (young) professionals
 • studenten
 • gezinnen

Voor deze doelgroepen willen we (samen met leden) gaan bepalen wat de behoeftes zijn, waarom men wel of geen lid wil worden, hoe men zich beter kan profileren zodat er meer relevante informatie kan worden gestuurd, etc. Hoe kunnen we data actueel houden, hoe gaan we om met gezinnen? Studenten is weer een heel andere doelgroep: ze zijn hier voor een kortere periode en verlaten Wenen, of Oostenrijk weer redelijk snel. Is dat wel een goede profilering?
Verder denken we ook aan een Oostenrijk Gids, een soort Gouden Gids van en voor Nederlanders in Oostenrijk.

Bestuursverkiezing:
Lena Otter heeft de vereniging 4 jaar lang fantastisch ondersteund in haar rol als activiteitencoördinator. We zijn haar als bestuur daarvoor zeer dankbaar. Na deze 4 jaar heeft ze te kennen gegeven dat het tijd is om dit werk aan een ander over te dragen.
Unaniem werd besloten dat Luke van Enkhuizen dit werk gaat overnemen. Luke is zelfstandig ondernemer en woont inmiddels al een paar jaar in Oostenrijk.
We zijn blij Luke te verwelkomen in ons team. Lena heeft zich bereid verklaard, indien nodig, een ondersteunende rol te blijven spelen, waarvoor onze hartelijke dank.

Ingezonden stukken en eventuele moties:
geen op- of aanmerkingen.

Rondvraag:

 • Druivenplukken (begin oktober): dit moet op korte termijn worden georganiseerd.
 • Er was een vraag over café koffie. Ja, die bestaat en men is bezig om hiermee in gesprek te komen.
 • Sander was ons sponsorcontact bij Cheese & More (Nederlandse kaaszaak in de Kärtnerstrasse). Sander heeft besloten om met zijn familie naar Tirol te verhuizen. We zullen z.s.m. in contact treden met zijn opvolger bij Cheese & More. Voor Sander heeft Henk Overbeeke een paar geschenken gekocht om hem namens de vereniging te bedanken voor zijn support over de afgelopen jaren.
 • Er was een vraag over het Imperial Renaissance hotel dat ons vroeger gesponsored heeft met zaalruimtes. Het hotel is echter al geruime tijd dicht en we zullen hun logo van onze website gaan verwijderen.

Om 20:30 wordt de vergadering afgesloten. De ambassadeur komt aan het eind van de vergadering en heeft nog een paar mededelingen: Koningsdag op 27 april vindt op de residentie plaats. Vanweg de situatie met de pandemie, dient men zich voor deelname te registreren. Verder zal er vanwege de oorlog in de Oekraïne geen groot feest komen, maar zal het meer een sociale aangelegenheid zijn.

Tot slot nog een opmerking van de voorzitter:
– het is goed dat de Nederlanders die in Oostenrijk wonen zich laten registreren bij de Ambassade. Dat kan online worden gedaan. Een paspoort verlenging betekent niet dat je dan geregistreerd bent hier in Oostenrijk. Ergo: registreren dien je apart te doen.

Back To Top