Aanmelden voor de nieuwsbrief

  • Onze nieuwsbrief verschijnt ongeveer 10 keer per jaar.
  • Bij belangrijke gebeurtenissen zenden we soms een extra nieuwsupdate.
  • Je kunt je op elk moment afmelden, geen verplichtingen.


    In overeenstemming met de AVG, die sinds 25 mei 2018 van kracht is, behandelen wij uw persoonsgegevens met de grootste zorg.

    We bewaren alleen uw naam en e-mailadres, uitsluitend voor lidmaatschapsdoeleinden en versturen van de nieuwsbrief.

    Uw gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.