Missie, Visie, Normen en Waarden

  • Missie: “Wij streven ernaar een krachtige verbinding tot stand te brengen tussen Nederlanders in Oostenrijk en de Nederlandse Vereniging in Wenen. Ons doel is het bevorderen van onderlinge verbondenheid door een breed scala aan activiteiten te organiseren.”
  • Visie: “Onze vereniging is toegewijd om in de toekomst alle in Oostenrijk woonachtige Nederlanders te betrekken. Wij maken gebruik van alle beschikbare middelen om dit doel te bereiken.”
  • Normen en Waarden:
    • “Wij hechten waarde aan open communicatie en een open geest.”
    • “Loyaliteit is de basis van ons handelen.”
    • “Creativiteit en innovatie zijn de drijvende krachten achter onze initiatieven.”