skip to Main Content

In gesprek met Aldrik Gierveld, onze Ambassadeur in Oostenrijk

Geboren in Wierden (Twente) op 6 maart 1963. Getrouwd met Saskia Hofgen. Ze hebben twee kinderen, David en Julia. Na zijn middelbare schooltijd besloot hij in Amsterdam politicologie te gaan studeren omdat hij journalist wilde worden.

Na zijn afstuderen wachtte de militaire dienst. Het was wel even wennen na vier jaar studentenleven. Hij moest vroeg op om in Den Haag te komen. Hij zwaaide eind 1987 af als reserve-officier en ging ( eveneens in Amsterdam ) verder met zijn studie rechten, die hij in 1990 afsloot.

Het idee journalist te worden had hij losgelaten. Nu was de vraag advocaat of diplomaat worden. Inmiddels had hij bij Buitenlandse Zaken gesolliciteerd. Vanaf 1991 werkte hij mee aan het veiligheidsbeleid op het ministerie. In die tijd was de oorlog in het toenmalige Joegoslavië uitgebroken.

Zijn eerste buitenlandplaatsing in 1993 was in Boedapest als handelssecretaris. Hier had hij veel contact met Nederlandse ondernemers. Vanaf 1996 werkte hij vijf jaar in Den Haag aan integratie in Europa. Dossiers varieerden van harmonisatie van productnormen op de Europese binnenmarkt tot institutionele en juridische ontwikkelingen van de Unie zelf.

Verder vonden er andere spannende zaken plaats, zoals het verdrag van Amsterdam in 1997 en Nice in 2000. De EU werd steeds groter. In 1995 was Oostenrijk al bij de EU gekomen. Het was de tijd om de EU fit te maken voor de toekomst. Vragen zoals hoeveel commissarissen hebben we nodig, hoe zit het met het stemrecht, welke verantwoordelijkheden liggen bij de raad etc, waren belangrijk om de Unie slagvaardig te maken.

In 2001 ging zijn carrière verder in Rome waar hij op de ambassade als hoofd economie werkte. Vanaf 2004 was hij gedetacheerd bij het secretariaat-generaal van de commissie. In 2006 volgde een plaatsing op de Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de EU als hoofd van de afdeling milieu en klimaat.

In 2010 terug naar Nederland. Daar werd hij plaatsvervangend directeur bij de directie Verenigde Naties, mensenrechten en internationale financiële instellingen.

Vervolgens werd hij gevraagd als ambassadeur in Jemen. Dit was een spannende, maar ook gevaarlijke tijd. In 2015 moest de ambassade in Sana’a sluiten omdat de veiligheid van de post niet meer gegarandeerd was.

Van 2015 tot 2019 werd hij plaatsvervangend directeur-generaal op het ministerie van landbouw. Hij was vaak in de Tweede Kamer, bij agrarische bedrijven en op handelsmissies met de minister.

Sinds 2019 is Aldrik ambassadeur in Oostenrijk. Hij is een mens met een brede kijk op de dingen door zijn afwisselde werkzaamheden in verschillende landen.

Bij de vraag welke verschillen hij ziet tussen Nederland en Oostenrijk zijn het natuurlijk de geografische aspecten. Oostenrijk met zijn vele bergen, Nederland is een delta met veel water. Nederland heeft bijna 2x zoveel inwoners als Oostenrijk, maar het oppervlakte van Nederland is de helft van dat van Oostenrijk. Nederland heeft twee buurlanden, tegenover Oostenrijk acht buurlanden. Nederland is qua inwoners meer verspreid, terwijl in Oostenrijk meer dan 20% van de bevolking in Wenen woont. Wellicht is Nederland als land aan zee en toegangspoort tot Europa nog iets meer internationaal. Nederlanders en Nederlandse bedrijven zijn veel in het buitenland.

Verder is de ontwikkeling van Nederland natuurlijk een hele andere geweest dan de Oostenrijkse geschiedenis. Na de 80-jarige onafhankelijkheidsoorlog werd Nederland een republiek en pas later een monarchie. Oostenrijk was lang een monarchie en is nu een republiek.

Het is een cliché maar misschien wel een beetje waar: Nederlanders zijn zakelijk, doelgericht en op inhoud gericht. Oostenrijkers letten iets meer op relaties en op de context.

Nederland is de laatste decennia ook flink veranderd, inmiddels hebben bijna 25% van de Nederlanders een migratie-achtergrond. In Oostenrijk leven 9 miljoen mensen. Zo’n 1,9 miljoen inwoners hebben geen Oostenrijks staatsburgerschap. Dit onderwerp is daarom momenteel een belangrijk onderwerp in het Oostenrijkse politiek geworden.

Aldrik vindt het moeilijk de leukste of spannendste momenten in zijn carrière te benoemen. Jemen was zeker een spannende tijd. De eerste werkdag als ambassadeur hier in Oostenrijk is een mooi moment. Het aanbieden van de geloofsbrieven en je land te mogen vertegenwoordigen is heel bijzonder.

Wij leerden Aldrik Gierveld kennen als een energieke persoon met een gezonde nieuwsgierigheid, die openstaat voor nieuwe contacten en nieuwe dingen. Door zijn internationale ervaring en zijn afwisselende werkzaamheden ontwikkelde hij een veelzijdige persoonlijkheid.

Hartelijk dank voor dit gesprek en namens de vele Nederlanders in Oostenrijk wensen we hem en zijn familie heel veel succes in de toekomst.

Back To Top