skip to Main Content
Eindresultaat Vragenlijst

Eindresultaat Vragenlijst

Resultaten van de uitgezonden vragenlijst aan leden van NLV Wenen

De Nederlandse Vereniging in Wenen (NLV Wenen) probeert met allerlei activiteiten een verbinding te zijn tussen Nederlanders die in Wenen en omstreken wonen. De Vereniging kan gezien worden als een platform die leden kunnen gebruiken om activiteiten aan te kondigen die zij willen organiseren.

Nu dat de COVID-19 restricties langzamerhand verminderen wilde het nieuwe Bestuur weten of de georganiseerde activiteiten in lijn der verwachtingen van de leden lagen.

Afgelopen juni stuurde het nieuwe Bestuur van NLV Wenen een speciale Nieuwsbrief uit met het verzoek aan de leden om een electronische vragenlijst met negen vragen in te vullen.

De vragenlijst werd door bijna 20% van de leden beantwoord. Ondanks dit lage percentage gaven de antwoorden een goede aanduiding van de verwachtingen van leden betreffende activiteiten, hun gebruik van de aanwezige NLV Wenen informatie-kanalen, het vieren van het 50-jarig bestaan van de Vereniging in 2023, de mogelijke inzet van leden voor het organiseren van evenementen, suggesties voor het Bestuur waarmee het zich moet gaan bezig houden, en de behoefte aan een soort “Gouden Gids”. De resultaten en de gedane suggesties zullen het Bestuur een richting geven om aan de verwachtingen van de leden van de NLV Wenen te voldoen.

Een uitgebreid verslag van de resultaten van de vragenlijst kan men downloaden.

Het Bestuur dankt alle leden hartelijk voor het invullen van de vragenlijst.

Download: Eindresultaat Vragenlijst 

Back To Top