skip to Main Content

Missie, Visie, Normen en Waarden

Een missie betekent: waar staan we voor en wat is ons bestaansrecht (reasons to be).

Een missie dient men zelden aan te passen en te veranderen, integenstelling tot een visie.

1)Onze missie is een solide verbinding te leggen tussen alle Nederlanders in Oostenrijk en de Nederlandse Vereniging in Wenen, met als doel saamhorigheid te creeeren middels een veelvoud van aciviteiten.

Een visie omvat datgene dat we willen bereiken in de toekomst en waar we naar toe willen. Waar gaan we voor. Een visie kan vaker worden aangepast.

2)Visie: onze vereniging streeft er naar om in de toekomst alle Nederlanders die in Oostenrijk wonen te bereiken, middels ons ter beschikking staande middelen.

Missie en visie zijn een leidraad voor de vereniging en wat zch daarin afpeelt. Ze dient kort en bondig te worden geformuleerd.

3) Normen en waarden ( core values)

– Streven naar een open communicatie en een open “mind”

– Loyaliteit

-Creatief en innovatief zijn

Back To Top