skip to Main Content

Missie, Visie, Normen en Waarden

1)Onze missie is een solide verbinding te leggen tussen alle Nederlanders in Oostenrijk en de Nederlandse Vereniging in Wenen, met als doel saamhorigheid te creeeren middels een veelvoud van aciviteiten.

2)Visie: onze vereniging streeft er naar om in de toekomst alle Nederlanders die in Oostenrijk wonen te bereiken, middels ons ter beschikking staande middelen.

3) Normen en waarden ( core values)

– Streven naar een open communicatie en een open “mind”

– Loyaliteit

-Creatief en innovatief zijn

Back To Top