skip to Main Content

Stichting GOED uitleg

Korte uitleg;

We zijn de initiatiefnemers van de onlangs opgerichte Stichting GOED en de beheerders van de FB community NIHB-Nederlanders in het buitenland en de website www.nihb.nl.

Vorig jaar april heeft het NIHB een succesvolle paspoort campagne gehouden, middels een enquete die wereldwijd door 6.500 Nederlanders is ingevuld. Het heeft niet alleen bekendheid bij de pers opgeleverd, maar ook deuren geopend bij Buitenlandse Zaken, Stef Blok heeft meerdere malen gerefereerd in Kamerbrieven aan het NIHB en er is een goed contact gelegd met Consulaire Zaken. Zie ook http://bit.ly/nihb-enquete.

Daarnaast zijn er ook comunicatiekanalen geopend bij het SVB en de Ombudsman.

Als vervolg hierop is in begin januari van dit jaar Stichting GOED – Grenzeloos Onder Een Dak van start gegaan, om de belangen van ‘alle’ Nederlanders in het Buitenland (wereldwijd) te behartigen. De Stichting heeft als doel een koepel te vormen voor Nederlandse organisaties, stichtingen, verenigingen en online communities in het buitenland. Deze entiteiten kunnen zich aansluiten als partner of bevriende relatie. Het NIHB is zelf nu partner van de Stichting geworden.

Partners kunnen met volstrekt en volledig behoud van eigen identiteit, profilering en aanpak inzake overkoepelende belangen voor Nederlanders die zich bij hen aangesloten hebben of zich met hen verbonden voelen, invloed uitoefenen op de prioriteitstelling in die belangen.

Hiermee kunnen de partners grote waarde voor hun achterban toevoegen door hen te informeren over de status van lopende projecten en eventuele verbeteringen die zij (via haar samenwerking binnen de Stichting), daarbij tot stand hebben gebracht.

Onze bevriende relatie geeft er de voorkeur aan, niet direct betrokken te worden bij de werkzaamheden van Stichting GOED, echter wilt wel graag contact houden en informatie uitwisselen (o.a. via nieuwsbrieven). De bevriende relatie wordt net als de partners op onze website vermeld en vice versa. Echter in tegenstelling tot Partner van Stichting GOED hebben zij geen directe invloed op de prioriteitstelling van het ‘algemeen’ belang waarvoor de Stichting zich zal inzetten en in de projecten die daarmee samenhangen.

Voor de Stichting is het van wezenlijk belang dat zij zich in de contacten met overheden en instanties kan opstellen als één vertegenwoordiger van een groot deel van de 1.5 miljoen Nederlanders in het buitenland en zodoende voldoende ‘gewicht’ kan uitstralen.

Zaken als de DigiD-code aanvraag, dubbele nationaliteit, onbewust verlies Nederlanderschap, Bankrekeningen openen of behouden in NL, problemen met pensioenen/aow, bewijs van in leven zijn, remigreren met een buitenlandse partner en zo voort, willen wij verbeteren. Het zijn knelpunten en problemen waar de meeste Nederlanders in het buitenland mee te maken hebben of krijgen.

Hoe groter de achterban, hoe serieuzer we genomen worden, samenwerken is het motto!

Check de website en de partner link voor meer info; https://www.stichtinggoed.nl/partners/ het gaat er vooral om dat wij met een zo groot mogelijk netwerk bij Den Haag en andere instanties aan kunnen kloppen om services en diensten te verbeteren. Men kan zo veel of zo weinig meewerken als je zelf wilt.

Daarnaast kan je vanuit het eigen netwerk knelpunten en problemen waar mensen tegenaanlopen en/of niet uitkomen, aanmelden bij de stichting, zodat wij er eventueel iets mee kunnen doen. De Nederlandse clubs en organisaties in het buitenland zijn immers de oren en ogen van wat er speelt onder Nederlanders in het buitenland.

Stichting GoedWij horen graag of er interesse is in ons initiatief en aan te sluiten als partner of bevriende relatie.

We staan uiteraard open voor suggesties en vragen.

Met vriendelijke groet,

Antonietta Sgherzi
Max Nebig
Henk Klee

Kontaktpersoon Wenen:
Henk Overbeeke
E-mail: voorzitter@nlvwenen.at
Tel.: 0699 19236054

Back To Top