skip to Main Content
Start Nederlandse School Graz Schooljaar 2018/2019

Start Nederlandse school Graz schooljaar 2018/2019

Beste ouders,

Inmiddels is het 4 jaar geleden dat, via de Steierdutchies, het eerste initiatief om Nederlandse les aan te bieden licht zag. Destijds was het nog te vroeg, maar gelukkig is er sinds die tijd veel veranderd: de Steierdutchies zijn enorm gegroeid, sinds mei vorig jaar hebben we een professionele, geëngageerde en ervaren leerkracht en vanaf komend schooljaar biedt Nederland weer een significante subsidie aan voor Nederlandse scholen in het buitenland [via het NOB].

Wij [Ankelien, Deirdre, Natalie, Martina en Vincent], hebben als team het afgelopen jaar ontzettend hard gewerkt om de Nederlandse school vorm te geven. We zijn overtuigd dat we met de huidige opzet een sterke basis leggen voor Nederlands taal- en cultuuronderwijs in de Steiermark. We hebben een strenge keuring van het NOB in Nederland doorstaan, er wordt een Nederlandse stichting voor de school opgericht en gisteravond hebben we een succesvolle informatieavond met enthousiaste ouders gehad. Alle seinen staan dan ook op groen om op maandag 24 september van start te gaan.

Gezien de unieke samenloop van omstandigheden en de hoeveelheid werk die het oprichten van een school met zich meebrengt, verwachten wij dat deze unieke kans zich niet snel nog een keer voor zal doen. Om de school te kunnen starten, vragen we jullie allemaal om ondersteuning, want:

Uiterlijk vrijdag 20 juli hebben we minimaal 20 aanmeldingen nodig om het initiatief in de huidige vorm te kunnen starten(!)  

We doen dan ook een dringend beroep op jullie om al jullie kinderen in de leeftijdscategorie 4 t/m 14 jaar aan te melden. Vraag ook al je kennissen met kinderen met een Nederlandstalige achtergrond in en om Graz of zij al gehoord hebben van de Nederlandse school in Graz en geef alle informatie door! Onderstaand vinden jullie daartoe zowel een link naar de presentatie van gisteravond als een link naar het aanmeldingsformulier. Hebben jullie nog vragen? Stuur dan een e-mail naar les@nederlandseschool.at of bel mij, Vincent Tieleman, persoonlijk op +43 676 4776788.

Zorg dat we deze kans niet missen en meld je kinderen zo snel mogelijk aan!

We verheugen ons op jullie aanmeldingen en terugkoppeling.

Met vriendelijke groet,

Ankelien van den Brink [schoolleiding, leerkracht]

Deirdre List [leerkracht]

Martina Hofmeijer [bestuur – penningmeester]

Natalie Posthumus [bestuur – secretaris en vice voorzitter]

Vincent Tieleman [bestuur – voorzitter]

 

Download: Aanmeldingsformulier Nederlandse school Steiermark 2018 – 2019

Download:  Presentatie Ouderavond 19 Juni 2018

Back To Top