skip to Main Content

Ondernemer gezocht

Geinteresseerd in het op de Oostenrijkse kaart zetten van iced drinks zoals Italian ice coffee, frozen yoghurt , Frozen rosé , Sgroppino and fruit-slush? Lees dan verder!

Wat wordt gezocht:
Gezocht wordt een energieke ondernemer die de uitdaging aan wil gaan om een goed lopende set van iced drinks in Oostenrijk op de kaart te zetten.

Wat is het product:
5 jaar geleden ontwikkelden wij, Gelita, poedermengsels voor iced drinks, te gebruiken met een slushmachine of blender. Deze mixen worden geproduceerd in Italië.
We hebben de ingrediënten verbeterd om het suikergehalte te verlagen (we hebben de suiker vervangen door stevia) en glutenvrij en zonder additieven gemaakt.
Nu is er een complete lijn bestaande uit Italian ice coffee, Frozen yoghurt, Frozen rosé, Sgroppino en fruit-slush.

Gebruikersgroep:
in die 5 jaar hebben we contracten afgesloten met meer dan 500 klanten, zoals Autogrill, Albert Hein, Hema, treinstations, strandclubs en vele restaurants …

Internationale uitbreiding:
Twee jaar geleden zijn we begonnen met de export van onze producten en momenteel hebben we klanten in België, Spanje, de Nederlandse Antillen, Suriname, Polen, Zuid-Afrika en we verwachten
om tegen het einde van dit jaar in Dubai op te starten.

Concept:
Ons concept is eenvoudig en duidelijk: we bieden een compleet assortiment slushmachines van marktleiders zoals SPM (expand) en Ugolini, deze machines zijn technisch stabiel en hebben een stijlvolle uitstraling.
Naast de machines bieden wij een compleet assortiment ijsdrankmixen aan, die dranken met een toegevoegde waarde bieden zo men ze thuis niet genieten kan.
We leveren ook promotiemateriaal zoals: merkglazen, bekers, minibanners, tafel- menukaarten, enz.

Taakomschrijving:
Het is uw taak om deze producten en diensten in Oostenrijk te introduceren door de Oostenrijkse markt te bereiken, het iced drinks concept uit te leggen,
machines en ijsproducten te verkopen.
Er is een marge op de machines, maar het belangrijkste doel is om de mixen te verkopen. Je staat in nauw contact met het Nederlandse hoofdkantoor.
Ervaringen in andere landen laten zien dat het potentieel enorm is. Je zou ook lokaal geproduceerde machines kunnen gebruiken, de service is geen groot probleem.

Voor een eerste indruk, neem eens een kijkje op https://gelita.nl/

Marco de Groot

———————————————————————— UK version ——————————————————————

Interested in bringing iced drinks such as Italian ice coffee, frozen yoghurt , Frozen rosé , Sgroppino and fruit-slush to the Austrian front?? If yes, then continue reading!

What is being looked for:
We are looking for an energised entrepreneur who is eager to take on the challenge of bringing these iced drinks to Austria.

Our Product:
5 years ago we, Gelita, developed powder mixes for iced drinks , to be used with a slush machine or blender. These mixes are being produced in Italy.
We have improved the ingredients to reduce the sugar content (we have replaced the sugar with stevia) and made it gluten free and without additives.
Now there is a complete line consisting of Italian ice coffee, frozen yoghurt , Frozen rosé , Sgroppino and fruit-slush.

User base:
in those 5 years we have signed contracts with over 500 customers , such as Autogrill, Albert Hein, Hema, railway-stations, beach clubs, and many restaurants…

International expansion:
Two years ago we have started with exporting our products and currently we have customers in Belgium, Spain, Dutch Antilles, Suriname, Poland , South Africa and we expect
to take off in Dubai by the end of this year.

Concept:
Our concept is easy and clear: We offer a complete range of slush machines from leaders such as SPM (expand) and Ugolini, these machines are technically stable and got a classy exposure.
In addition to the machines we offer a complete range of iced drink mixes, providing added value drinks which consumers cannot enjoy at home.
We also provide promotional materials like : branded glasses, cups, mini banners, table/menu cards, etc.

The job:
Your job would be, to introduce these products and services in Austria by reaching out to the Austrian market, explain the iced drink concept, sell machines and sell the iced products.
There is a margin on the machines, but the main goal is to sell the mixes. You will be in close contact with the Dutch headquarters.
Experiences in other countries show that the potential is huge. You could use local produced machine’s as well, the service is no big deal.

For a first impression, please have a look @ : https://gelita.nl/en/

Marco de Groot

 

Back To Top