skip to Main Content
Jaaroverzicht En Nieuwsbrief St. GOED

Jaaroverzicht en Nieuwsbrief St. GOED

Stichting Goed

De activiteiten van de Stichting GOED nemen gestadig toe en daarmee groeide het werk boven hun hoofd uit. Het is dan ook goed te zien dat het bestuur uitgegroeid is van 3 naar 6 personen. Beneden kunt u het jaaroverzicht van de activiteiten die GOED onder haar hoede heeft alsmede hun laatste nieuwsbrief mbt de verkiezingen en Corona downloaden.

Uitdaging blijft de financiële zijde en dit jaar zal er focus zijn om meer sponsoren te vinden die bereid zijn de stichting financieel te ondersteunen. Details vind u in het jaarverslag.

Het is goed om te zien dat er structuur komt in wat de key topics van Nederlanders in het buitenland zijn en dat er goede contacten zijn en meer komen in het Haagse om deze punten te adresseren.

De nieuwsbrief is het communicatie kanaal maar mocht u vragen hebben dan kunt u met mij of met GOED direct contact opnemen.

Afsluitend met een persoonlijke note, ik ben er van overtuigd dat GOED goed werk doet en financiële steun is hard nodig daar nu veel privaat door het bestuur betaald wordt. Helpt u ook, word donateur… elk bedrag is zeer welkom.

Henk


Het complete jaaroverzicht   online

Laatste Nieuwsbrief Stichting GOED betreft een speciale stemwijzer voor NLers buiten NL en een brandbrief i.v.m. Corona
bekijk de nieuwsbrief online

Back To Top