skip to Main Content
Duizenden Nederlanders Dupe Van Nieuwe DigiD Eisen

Duizenden Nederlanders dupe van nieuwe DigiD eisen

Duizenden Nederlanders dupe van nieuwe DigiD eisen

Vanaf 15 mei 2019 kan men bij het UWV alleen nog inloggen via de DigiD-app met aanvullende sms-controle. Inloggen met alleen de DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord is na 15 mei niet meer mogelijk.

Dit heeft voor duizenden, van de meer dan een miljoen Nederlanders in het buitenland, grote gevolgen. De inwonend Nederlander kan die controle via sms, toevoegen aan het zogenaamde ‘Mijn DigiD’. In Nederland ontvang je dan binnen drie werkdagen per brief een activeringscode. Maar voor Nederlanders in het buitenland betekent dit veelal, dan wel een peperdure reis naar Nederland, of een van de spaarzame ambassades die DigiD-code afhandelen. Door de bezuinigingen op de consulaire dienstverlening wereldwijd, moet men vaak een afstand van tot wel 2000 km afleggen.

Nederlanders die hier de dupe van zijn geworden en niet in staat zijn binnen korte tijd een nieuwe activeringscode af te halen, kunnen er voor kiezen om hun post (tijdelijk) op papier te ontvangen. Dit kan telefonisch doorgegeven worden aan UWV, tel. Nr. +31 88 898 20 01 (tarief afhankelijk van de telefoonaanbieder).

DigiD onderzoek is afgerond

Het DigiD onderzoek wat Stichting GOED heeft gelanceerd, is door 500 NIHBers wereldwijd ingevuld. Het rapport is hier te downloaden.

In de pers;
Financieel Dagblad
Max Vandaag
BNR Radio Interview

De belangrijkste constateringen samengevat

De ervaring van Nederlanders in het Buitenland met de aanvraag van een DigiD code is, volgens de uitslag van de resultaten, over het algemeen negatief. De meeste mensen hebben een slechte tot matige ervaring. Nederlanders die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt zijn hierin positiever. Dit heeft er natuurlijk alles mee te maken, dat het voor deze mensen niet nodig is de activeringscode bij de balie op te halen.

Er is onvoldoende kennis bij de instanties om Nederlanders in het buitenland, adequaat te informeren. Het personeel kan zich ook maar moeilijk inleven in de persoonlijke situatie van iemand die in het buitenland woont. Mensen lopen tegen een muur op of worden van het kastje naar de muur gestuurd. Hoewel er ook wel degelijk lovende reacties zijn en meedenkende medewerkers, is de algemene consensus vrij negatief.

Een deel van de Nederlanders heeft het opgegeven om een DigiD-code te bemachtigen of beginnen er niet eens aan.

Er wordt niet nagedacht wat veranderingen in het DigiD systeem voor een gevolgen heeft voor Nederlanders in het buitenland. Als voorbeelden; de SMS verificatie verplichting, het blokkeren van de code vanwege een systeemfout, de afstand die mensen moeten afleggen en de kosten om opnieuw een code af te halen.

Het grootste probleem is uiteraard de lange afstanden om de activeringscode op te halen. Vanwege een verplichte reis naar Nederland of een van de ambassades die door de bezuinigingen vaak niet meer in de buurt zijn. Dit jaagt mensen op hoge kosten en niet iedereen kan zo maar makelijk vrije dagen hiervoor opnemen.
Bij een verandering van telefoonnummer moet er een nieuwe DigiD-code worden aangevraagd. Dit betekent voor de meeste mensen weer een lange reis naar Nederland of ambassade.
De verplichte SMS verificatie (tweetraps-authenticatie) zorgt voor grote problemen, men kan niet anders dan weer opnieuw een DigiD-code aanvragen.Vanaf 15 mei zal o.a. de UWV dit gaan toepassen, waardoor Nederlanders in het buitenland in de problemen komen.
Sommige mobiele buitenlandse telefoons accepteren geen SMS verificatie
Het komt vaker dan gewenst voor, dat de activeringscode niet werkt, door een systeem fout, waardoor wederom een nieuwe code moet worden aangevraagd.
De termijn van 30 dagen is niet voor iedereen voldoende om op tijd de activeringscode te gebruiken.
Overheidspersoneel heeft vaak niet voldoende kennis betreffende Nederlanders in het Buitenland en ze kunnen zich over het algemeen niet inleven in hun situatie.
Als men geen Nederlands Staatsburger meer is door onbewust verlies of het moeten opgeven, vanwege de nationaliteitswet, is de aanvraag van een DigiD onmogelijk, terwijl ook deze mensen een DigiD soms nodig hebben.

Uiteraard is volledige digitalisering de oplossing, maar aangezien dit nog lange tijd op zich zal laten wachten, is het noodzakelijk tijdelijke oplossingen te vinden, voor de problemen die zich nu voordoen. Recentelijk heeft de overheid aangekondigd dat er op dit moment voor een aantal landen (binnen de EU) een mogelijkheid bestaat om in te loggen met een door de EU erkend inlogmiddel. Echter bij navraag bij de betrokken instanties in de desbetreffende landen alsmede bij de SVB, DigiD en Logius, is er tot op heden nog weinig of niets bekend.

Het rapport is verstuurd aan de SVB, DigiD (Logius), UWV, e-IDAS, Binnen en Buitenlandse Zaken.

Stichting Goed

Stichting GOED – Grenzeloos Onder Een Dak

Website: www.stichtinggoed.nl

Dit bericht heeft 2 reacties
  1. In november heb ik eindelijk in Nederland een DigiDcode gekregen. Is dus voor niets geweest. Ik geef het op en laat de boel de boel. De Nederlandse Overheid loopt krankzinnig achter op digitaal gebied op alle terreinen. Ik woon in Mexico. De post doet er 2-3 maanden over om te ontvangen en weer 2-3 maanden om aan te komen. Vaak moet je van de overheid binnen een maand antwoorden. Iedere keer moet je dan weer aangeven dat dat hier niet gaat. Het schijnt niet tot ze door te dringen dat de post niet overal zo vlot gaat als in Nederland.

    1. Heel herkenbaar. Ook in de USA speelt dat probleem.
      Zo kon het mij al gebeuren dat ik een dwangbevel in de bus kreeg nog voor ik wist dat ik iets betalen moest.
      Een klacht daarover werd weggewimpeld met “Het risico van vertraagde post ligt bij de ontvanger, niet bij de verzender”.

Het is niet mogelijk een reactie te plaatsen.

Back To Top