skip to Main Content
Bewijs Van In Leven Zijn

Bewijs van in Leven zijn

Bewijs van in Leven / Attestatie de Vita

Bewijs van in leven zijnBij diegenen die een pensioen uit Nederland ontvangen, van een pensioenfonds of van de Sociale Verzekerings Bank (SVB), wordt minstens 1 keer per jaar een zogenaamd “Bewijs van in Leven zijn” gevraagd. De meeste pensioenverzekeraars hebben daarvoor hun eigen formulieren ontwikkeld die men moet invullen en laten ondertekenen door een bevoegde instantie. Sommigen gaan daarvoor naar een notaris en betalen daarvoor, weer anderen laten het door de Bezirkshauptmanschaft of de Polizei doen. Vaak gratis of tegen geringe lége kosten.

Voor gepensioneerden in en rond Wenen is ook de ambassade aan de Opernring 5, een mogelijkheid. Wel even van te voren een afspraak maken. Alle informatie vindt u op deze pagina: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/oostenrijk/over-ons/ambassade-in-wenen

Wilt u een (internationale) Attestatie de Vita door de Ambassade laten opstellen, dan kan dat natuurlijk ook maar daar zijn dan wel kosten aan verbonden. Als het een formulier van een pensioenverzekeraar is welke alleen maar ondertekend en gestempeld dient te worden dan is dat dit jaar (2021) nog steeds gratis. En bij deze gratis service krijgt u ook nog een lach van de vriendelijke dame achter de balie.

Back To Top