skip to Main Content
Lid worden?

U hoeft geen lid te worden, als je je voor de nieuwsbrief aanmeldt krijg je deze regelmatig per e-mail. Iedereen kan aan de activiteiten deelnemen.

Aanmelden voor de Nieuwsbrief

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Kort gezegd worden extra vereisten gesteld aan het verwerken en bewaren van persoonlijke gegevens. Daaronder vallen dus ook de gegevens die u bij uw registratie opgegeven heeft. Wij willen u daarom snel even van de volgende informatie voorzien:

Wij beschikken – met uitzondering van de leden die hun nieuwsbrief graag per post
ontvangen – enkel over uw naam en e-mailadres. Met deze informatie gaan wij
uiteraard vertrouwelijk om. Zij belandt in geen geval bij derden, tenzij u daarvoor
specifiek toestemming voor geeft.

Uw informatie zijn enkel voor het lidmaatschap en de daarmee samenhangende
nieuwsbrief nodig. Indien u vragen of bezwaar tegen het gebruik van uw
persoonsgegevens heeft, kunt u contact met ons opnemen
via 
secretaris@nlvwenen.at.

Wij zullen zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Back To Top